Weekend Media FestivalRovinj, 19. - 22. 09. 2013.

Galerija 2012

Dobrodošli na Weekend 2013.

Dodaj Weekend u Outlook
Paneli

Paneli

Paneli

Politički dos & don’ts

Hrvatska je u svojoj relativnoj kratkoj povijesti promijenila 12 vlada, no nijedna nije promijenila način komuniciranja bez obzira radilo se o „lijevoj” ili „desnoj opciji“. I bivši i sadašnji ministri mahom komuniciraju onda kada im to odgovara, birajući medij, pa i novinare, a glasnogovornici su najčešće “štitonoše” svojih šefova. 

Mediji su nažalost bez puno propitivanja prihvatili takav oblik komuniciranja, što produbljuje komunikacijsku krizu. Za razliku od zapadnih demokracija, u Hrvatskoj se malo polaže računa na “peglanje” imidža, PR agencije isključivo se koriste pred izbore, za kampanje, no pitanje je znaju li i žele li političari objeručke prihvaćati njihove savjete. Vještina komunikacije tako se uglavnom svodi na prirodne talente pojedinca, no i dalje ostaje, uz možda medijski zanimljive nastupe, problematičan sadržaj. Posljednjih godina sve važniji je način komuniciranja i preko društvenih mreža, no dojam je da većina političara ipak izbjegava takav način komunikacije s publikom, a time i sa svojim biračima. Ima li nade i kakva su iskustva susjednih zemalja? Koliko je važno znati krizno komunicirati, znaju li političari kontrolirati vlastite informacije, koliko mediji utječu na razinu komuniciranja, kako dolaze do informacija, a da pritom vode računa o vlastitoj profesiji....Neka su od pitanja panela u kojem sudjeluju sve “zainteresirane“ strane, političari, PR agencije, stručnjaci i novinari.