Weekend Media FestivalRovinj, 19. - 22. 09. 2013.

Galerija 2012

Dobrodošli na Weekend 2013.

Dodaj Weekend u Outlook
Novosti

Novosti

NICOLAS KFURI o "Social Media and How it has Changed Marketing as we Knew It"

DR. SC. NICOLAS KFURI, profesor Strategije u Poslovnoj školi COTRUGLI, a ima iskustvo u radu u executive i postdiplomskim programima, kao i programima e-učenja, na privatnim i javnim sveučilištima diljem svijeta, uključujući Sveučilište PURDUE – Poslovna škola GISMA u Njemačkoj, Sveučilište u Barceloni i IESDE u Meksiku.

Njegovi glavni interesi i specijalizacija uključuju Marketing, Strategiju i Međunarodno poslovanje. G. Kfuri stjecao je iskustvo u poslu rabeći sve tehnike marketinškog miksa, razvijajući procese strateškog planiranja, procjenjujući i odabirući dijelove tržišta te razvijajući i prenoseći strategiju pozicioniranja. On je akademski član Instituta za izučavanje marketinga, Akademije marketinških znanosti, Instituta za izučavanje odlučivanja (Odbor za strateško planiranje i međunarodne poslove) i član uredničkog odbora časopisa Business Management Journal.

03.04.2013.